Rechercher

Kòman pou retire devèn

Mis à jour : mai 20

Si ou pa janm eseye anyen nan lavi, li pa enpòtan pou fè beny ni pou retire devèn ni pou met chans, paske lwa ginen yo la pou ede ou evolye nan yon domèm si tout sa ou eseye pa mache, avan ou pran beny chans ou dwe pran yon beny pou retire devèn, ou pa bezwen al kay ougan pou sa, byen li sa nou diw yo, pou jwenn rezilta byen vitfèy bwa kaka

kouzen zaka (zaka mede, zaka trip,zaka tonè)


Yon balèm blan, yon kivet blan, yon gode blan, fèy kapab, fèy janbe lè, fèy orezon, fèy gate sa,

fèy ave, fèy wou, fèy bwa kaka,


mete dlo nan kivet blan rache tt fèy yo mete ladanl

yon gode dlo, ou jete 3 gout dlo

chak goud ou jete wap repete

1- Mwen remèsye latè paske li banm dlo a

2- Mwen remesye bo manmanm ak bo papam

3- Mwen jetel pou sam pa wè yo

limen balè nan pou mande limye nn nom met ti solèy

mandel pou met limyè sou rout ou

pandan ou fin lumen balè nan wap komanse makel

anba pou wap mande saw bezwen an pou monte

wap di (Move chans sa, devèn sa, giyon sa, map voye

yo ale lwen pa janm pase nan rout mwen pase)

lew fin di sa wap kontinya ap manke balèn konnya pou

wap mande kisa ou bezwen,

pa bliye ou dwe komanse make balèn nan anba pou monte

sa vle di ou fè espri ki sot anba yo monte

aprè manke anlè pou desann, lew rive anba selel

sil te etèn wap re limen anko pou metel kanpe,

konnya wap bay fas ou bò soley leve

priye mande dabala ak ayidawed, pou siyale gro lwa yo

fè apel avek lekba, an nou mache pap lekba, nou prale wè

sak pase lakay la, nou prale wè kote lekba ba komande

rele simbi makaya

pran dlo fèy yo benyen, ley fin benyen antere ma fèy ki rete yo

ou byen floch yo nan talet..


ou ka poze kesyon nan komanté e pataje esperyans ou avek nou